Ing. Klaudius Kuzma
Môťová 5553
960 01 Zvolen

tel.: +421 948 722 379
klaudius.kuzma@gmail.com

Úvod

Som živnostník a remeselník, ktorý sa vydal svojou vlastnou cestou. Nie je to cesta samoty, ale  v spolupráci s kamarátom, ktorý má podobné zmýšľanie o využití tepla z dreva.

Rovnako aj o forme, kde by malo byť spaľované. Prešli sme si kadečím, kým sme dospeli k typom ohnísk a zariadení. ktoré teraz staviame. Sú v nich naše vlastné skúsenosti a všetko je to poctivá ručná práca. Vždy kladieme najvyšší dôraz na efektívne využitie energie zo spaľovaného dreva.

Naše zariadenia najradšej omietame hlinou. Iný povrch nám samozrejme nerobí žiadne problémy. Hlina je prírodný a ekologický materiál. Zdanlivo krehký a zraniteľný. Je tomu tak len na prvý pohľad. Tisícročia nás však presviedčajú o opaku. Hlinený povrch má prakticky neobmedzenú životnosť. Výborné tepelno – akumulačné vlastnosti a nezanedbateľný zdravotný efekt pre človeka. Navyše umožňuje variabilitu tvarov aj farieb.

Svoje zariadenia dokážeme zrealizovať od návrhu, cez komín, prvé zakúrenia a doživotný servis.