Ing. Klaudius Kuzma
Môťová 5553
960 01 Zvolen

tel.: +421 948 722 379
klaudius.kuzma@gmail.com

Šporáky

Šporák je typ tepelného zariadenia primárne určeného na prípravu pokrmov. Druhotne sa dá využiť na kúrenie alebo ohrev úžitkovej vody.

Súčasťou každého šporáku je varná plocha, tvorená jednou alebo viacerými platňami. V minulosti boli výhradne z liatiny a v súčasnosti sa využívajú aj platne oceľové – jedná sa však o finančne náročnejšiu variantu.

Varná plocha môže byť osamotená alebo v kombinácii s ďalším zariadeniami. Najčastejšie sa jedná o rúru na pečenie, sušku (miesto na sušenie ovocia, byliniek alebo na ohrev už hotového jedla), nádobu na ohrev úžitkovej vody, chlebovú piecku alebo výmenník na ohrev vykurovacej vody.

Povrchy šporákov môžu byť z rôznych materiálov. Na našich dielach sa najčastejšie vyskytuje hlinený povrch v kombinácii s iným materiálom. Ďalšou častou variantou je šporák stavaný s kachlíc – jedná sa však o finančne náročnejšiu variantu.

Treba si uvedomiť, že šporáky neslúžia primárne na vykurovanie (okrem verzie na ohrev vykurovacej vody). Nedokážu samotné vykúriť viac ako miestnosť, v ktorej sú umiestnené. Preto na plnohodnotné vykurovanie je potrebný väčší – akumulačný zdroj tepla.

Dobrou variantou vykurovania rekreačne využívaného zariadenia je kombinácia šporáku a akumulačnej pece.

Hneď po príchode a zakúrení v šporáku získame rýchle teplo a možnosť pripraviť si jedlo alebo teplé nápoje. Získame aj rýchlo vykúrenú miestnosť, v ktorej sa môžeme zdržovať, pokiaľ nezačne kúriť hlavný zdroj vykurovania.

 

Pozrite si aj našu galériu realizácii -> Naše realizácie