Ing. Klaudius Kuzma
Môťová 5553
960 01 Zvolen

tel.: +421 948 722 379
klaudius.kuzma@gmail.com

Hypokausty

Princípom hypokaustov je to, že spaľovanie dreva prebieha na jednom mieste (v ohnisku a príslušnom ťahovom systéme). Energia, ktorá takto vznikne je všetka alebo časť vedená ohriatym vzduchom tam, kam to potrebujeme.

V praxi to predstavuje dutý tvar – tu  je možná rôzna tvarová variabilita. V tejto „dutine“ je umiestnený spaľovací trakt, ktorý je zdrojom tepla pre vzduch v dutine. Teplý vzduch sa dá viesť aj relatívne ďaleko od svojho zdroja.

Ohriaty vzduch má nižšiu teplotu ako spaľovací trakt, z ktorého ju získava. To umožňuje stavbu stien s tenších materiálov, ktoré sa prehrejú aj z menej ohriateho vzduchu. Takýto povrch poskytuje príjemné teplo do svojho okolia.

Toto sa využíva na tvorbu lavičiek a ležovísk, kde by vysoká povrchová teplota bola skôr na škodu.

Hypokausty poskytujú tvarovú slobodu, ktorá je obmedzená len fantáziou svojho budúceho majiteľa. Povrchové úpravy sú rovnako veľmi variabilné a skutočne dovoľujú skoro všetko.

Hypokausty sa využívajú aj do nízkoenergetických a pasívnych domov pre svoju relatívne nižšiu povrchovú teplotu. Hendikepom je nižšia akumulačná schopnosť a z toho vyplývajúce častejšie prikladanie.

Pozrite si aj našu galériu realizácii -> Naše realizácie