Ing. Klaudius Kuzma
Môťová 5553
960 01 Zvolen

tel.: +421 948 722 379
klaudius.kuzma@gmail.com

Chlebové pece

Chlebová pec je tepelné zariadenie, ktoré slúži na tepelnú prípravu jedál. V zariadení sa spáli potrebné množstvo dreva. Po jeho dohorení sa vyhrabe popol a uhlíky von.

Dno piecky sa do čista vymetie. Piecka absorbovala tepelnú energiu zo spáleného dreva. Vnútro piecky sa zohrialo na vysokú teplotu (priamo úmerné množstvu spáleného dreva) a teraz je pripravené na tepelné spracovanie jedál.

Takéto piecky slúžia na pečenie chleba, pizze, mäsa alebo iných druhov jedál. Chuť nadobudnutá takouto formou spracovania je jedinečná a aj samotná príprava má jedinečnú atmosféru.

Chlebové pece majú rôzne tvary. Základné sú klembové, kedy vnútorný priestor tvorí klemba zhotovená zo šamotových tehál. Vyskytujú sa aj pece s rovným stropom, kde však dochádza k väčším pnutiam.

Chlebová pec musí byť vybavená 100% klapkou, ktorá po dohorení dreva a vymietnutí popola dokonale uzavrie vstup do komína. Tým sa dosiahne to, že naakumulovaná teplo bude využité na prípravu jedla v potrebnom čase.

Pece môžu byť samostatne stojace alebo v kombinácii s iným zariadením. Najbežnejšie kombinácie sú so šporákom alebo zriedkavejšie s pecou.

Povrchové úpravy pecí nie sú ničím obmedzované. Nami stavané sú najčastejšie z hliny v kombinácii s iným materiálom. Hlinené povrchy musia byť prekryté proti dažďu, pretože voda hline nesvedčí. Časté sú povrch so starej tehly alebo kameňa.

 

Pozrite si aj našu galériu realizácii -> Naše realizácie