Ing. Klaudius Kuzma
Môťová 5553
960 01 Zvolen

tel.: +421 948 722 379
klaudius.kuzma@gmail.com

Fínske pece

Fínska pec je typ veľmi ťažkej akumulačnej pece. Ako jej názov napovedá vznikla vo Fínsku. Jej odrody sa samozrejme využívajú v celej Škandinávii.

Musíme sa pozrieť na podmienky vzniku, ktoré určili je jedinečnú podobu. Vo Fínsku a v celej Škandinávii sú silné a dlhé zimy. Z toho vyplynula potreba výkonnej pece.

Domy v celej Škandinávii sú v prevažnej miere stavané z dreva. Drevo je výborný stavebný, výborný izolačný, ale nie akumulačný materiál. Pec preto predstavovala jediný zdroj akumulácie a z toho vyplynula jej hmotnosť. Asi 100 kg šamotu dokáže akumulovať energiu získanú spálením 1 kg dreva.

Domy na severe Európy boli nízke – prízemné bungalovy. Ich obyvatelia nemali vysoké komíny a preto na získanie potrebného ťahu ich museli využiť skutočne celé. Toto vyústilo do najnižšieho zaústenia pece do komína. Efektívny ťah komína je priamo úmerný výške zaústenia pece.

Potreba využiť každej „kvapky“ tepla viedla aj k používaniu klapiek. Tie vykonávali špecifickú funkciu. Po dohorení dreva a v ohnisku zostala skutočne len neaktívna pahreba, bránili uniku tepla do komína a tým aj jeho strate. Klapky boli súčasťou pece a nie komína. Tieto mechanické zábrany mohli byť úplné alebo čiastočné. To znamená úplne, alebo len čiastočne zabraňovali v úniku tepla do komína.

Predstavovalo to určité riziko a vyžadovalo zodpovedný prístup od svojich užívateľov. Zatvorená klapka pri neúplnom dohorení predstavovala riziko vzniku jedovatých splodín. Zodpovednosť v tomto prípade znamenala vyšší zisk tepla.

Povrchy pecí boli a sú rôzne. Záviseli od vkusu a financií svojich budúcich majiteľov. Tvar týchto pecí je jednoduchý a účelný. Všetko je podriadené efektívnemu získaniu tepla.

Ak by sme mali zhrnúť to, čo robí Fínsku pec jedinečnou sú nasledujúce charakteristiky.

Veľká hmotnosť = akumulácia a spodné (čo najnižšie) zaústenie do komína.

Fínske pece sú aktuálne aj dnes. Dnes, keď sa začínajú stavať nízko energetické a pasívne domy. Sú ideálne do týchto stavieb. Akumulujú skoro všetko teplo do svojej konštrukcie a potom ho pomaly uvoľňujú do okolitého prostredia. Ich povrchové teploty sú v rozmedzí 40 – 50°C. Pre túto schopnosť dnes ťažké akumulačné pece zažívajú svoju renesanciu.

Pozrite si aj našu galériu realizácii -> Naše realizácie