Ing. Klaudius Kuzma
Môťová 5553
960 01 Zvolen

tel.: +421 948 722 379
klaudius.kuzma@gmail.com

Pece - akumulačné

Murované akumulačné pece sú optimálnym riešením premeny energie uloženej v dreve na teplo pre interiér. Je to vďaka svojej účinnosti a spôsobu uvoľňovania naakumulovaného tepla.

Akumulačná pec dokáže na jeden krát spáliť veľké množstvo dreva, uložiť v sebe energiu takto získanú a postupne ju uvoľňovať do okolia dostatočne dlho. Prikladací interval sa samozrejme odvíja od veľkosti pece a množstva spáleného dreva.

Sú pece, ktoré dokážu spáliť a uložiť energiu s niekoľkých desiatok kilogramov dreva a sálať ju až 48 hodín.

Ako to dokážu?

Začína sa to pri ohnisku. Nami stavané pece staviame s bezroštovými ohniskami s vnútorným rozvodom vzduchu na horenie.

Pokračuje to ťahovým systémom, v ktorom horúci dym „putuje“ pecou až ku zaústeniu do komína.

Klapkou pece je na jeho vstupe do komína. Môže byť až 100% a zamedzí prestupu tepla po dohorení dreva do komína.

Akumuláca je v podstate založená na schopnosti materiálov ukladať teplo. Asi 100 kg šamotu je schopné uložiť energiu získanú z 1 kg dreva. Tu hneď vidíte rozdiel medzi akumuláciu u pecí a „horením“ v krbových vložkách. Jednoducho vždy bude platiť – bez hmoty nie je akumulácia.

Nami stavané pece majú vysokú účinnosť získavania energie. Stačí sa iba spýtať akú teplotu majú výstupné plyny do komína a bude vám hneď jasno. Naše pece dosahujujú výstupné teploty od 140-180°C. Krbové vložky bežne dosahujú 300°C a viac.

Pece sa dajú stavať aj v kombinácii s iným spotrebičom. Najčastejšie je to rúra na pečenie, chlebová pec alebo ohrievacia dutina.

Akumulačné pece svojim tvarom, dobou sálania a povrchovou úpravou ponúkajú veľké množstvo variant, z ktorých si každý dokáže nájsť tú, svojmu srdcu blízku.

 

Pozrite si aj našu galériu realizácii -> Naše realizácie